Nawigacja

Nawigacja

  • Czerwiec to najweselszy miesiąc roku dla wszystkich dzieci.  Z niecierpliwością czekamy na upragnione wakacje! W naszym przedszkolu uroczyste zakończenie roku  odbyło się 20 czerwca . Zakończenie było wyjątkowe. W tym dniu żegnaliśmy  dzieci, które w większości były z nami od samego początku. Przez cztery lata śledziliśmy ich postępy, widzieliśmy jak rosły i się rozwijały. Rodzice, którzy uczestniczyli w zakończeniu roku szkolonego zobaczyli swoje pociechy tańczące, recytujące i śpiewające, nagradzając je gromkimi brawami. Starszaków z grup „Muchomorki” i „Zajączki” pożegnała grupa „Biedronki”.
   Były także dyplomy i prezenty dla przedszkolaków oraz podziękowania, dla kadry z przedszkola i rodziców.

    Wszystkim dzieciom życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz sukcesów w nauce w nowym roku szkolnym. Rodzicom przyjemnej pracy i pogodnych urlopów.

   Ktoś mądry powiedział kiedyś, że życie składa się z powitań i pożegnań.

    ,,Tak szybko mijają chwile, tak szybko mija czas”, niestety nadszedł pożegnania czas, a więc do widzenia.

  • W dniu 15.06.2018r. w naszej przedszkolu odbył się Turniej sportowy pod hasłem „Sporty Świata”. Do udziału zaprosiliśmy dzieci z rodzicami. Podczas całej imprezy panowała gorąca, sportowa atmosfera jak na prawdziwych igrzyskach. Na zakończenie turnieju pani dyrektor  Teresa Mierzejewska wręczyła dzieciom dyplomy, medale i puchary. Tym miłym akcentem wraz z podziękowaniami dla wychowawców i dzieci za wspólne sportowe emocje oraz wspaniałą atmosferę zakończyliśmy turniej sportowy.

   Turniej sportowy odbył się w ramach realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Turniej sportowy był inicjatywą Stowarzyszenia „Razem Łatwiej” z Olszewa – Borek przy współpracy z Przedszkolem Samorządowym.

  • Dzień Dziecka

   30.05. 2018r. obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Dziecka. To bardzo radosny dzień dla wszystkich dzieci. Tego dnia dzieci bawiły się na dmuchanych zjeżdżalniach, miały przejażdżkę bryczką, nie obyło się bez  zabaw sportowych, licznych konkursów. W salach dzieciom  przygotowaliśmy  słodki poczęstunek oraz lody. Przedszkolaki otrzymały prezenty.

  • Zajączki z wizytą u seniorów

   W piątek 07.06.2018r. dzieci z gr. „Zajączki” były z wizytą w Domu Seniora w Olszewie-Borkach. Pensjonariuszki wraz z dzieciakami pod nadzorem pani Marty K. wyrabiały a następnie piekły drożdżowe rogaliki z nadzieniem z marmolady. Zajączki podziwiały robótki ręczne wykonane przez „seniorów’. Bawiły się też w różne zabawy muzyczno-ruchowe. Pod koniec wizyty odbyła się też degustacja rogalików, które wszystkim bardzo smakowały.

   Zajączki z wizytą u seniorów - Obrazek 1

  • II edycja "Mam Talent"

   W poniedziałek 4.06.2018r w naszym przedszkolu odbyła się druga edycja konkursu „Mam Talent”. Uczestników, a było ich dziesięcioro , zgłaszali sami rodzice. Dzieci prezentowały swoje talenty w dziedzinie śpiewu, gry na skrzypcach, gimnastyki artystycznej, tańca, sztuki walki , a nawet wszechstronnej wiedzy z zakresu geografii i znajomości państw Unii Europejskiej. Komisja konkursowa miała poważny dylemat z wyłonieniem zwycięzcy, więc zadecydowała o tym, iż wszystkie „talenty” zdobyły pierwsze miejsce. Nagrody w postaci pucharów ufundowało Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” . Organizatorkami konkursu były Barbara Ż. I Iwona Ż.

   II edycja "Mam Talent" - Obrazek 1

  •  W dniu 07.06.2018r.przedszkolaki  brały udział w XIV Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych pod hasłem: „ Witajcie w naszej bajce - Bajki z morałem” . Do udziału w przeglądzie zgłosiło się 7 grup przedszkolnych tj. ze Szkoły Podstawowej z Antoń, ze Szkoły Podstawowej z Przystani oraz 5 grup z naszego przedszkola. Wszystkie przedszkolaki wspaniale sobie poradziły w roli aktorów, a ich wyjątkowo kolorowe stroje przeniosły widzów w zaczarowany świat teatru. Nagrody   przeglądu teatrzyków ufundowane zostały przez: Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” z Olszewa – Borek we współpracy z Przedszkolem Samorządowym w Olszewie - Borkach. Dziękujemy serdecznie wszystkim aktorom i reżyserom sztuk teatralnych.  

  • Informacja dla Rodziców

   Stowarzyszenie „Razem Łatwiej wraz z Przedszkolem Samorządowym w Olszewie-Borkach serdecznie zapraszają Rodziców do czynnego udziału  w Olimpiadzie Sportowej pod hasłem „Sporty świata”, która  finansowana jest przez  Zarząd Województwa Mazowieckiego. Olimpiada odbędzie się 15.06.2018r.  w godzinach 14:00-17:00 na terenie przedszkola.

   PROGRAM OLIMPIADY

   14:00 – powitanie uczestników

   14:00-14:30 – podział na dwie duże grypy A i B (około 120-150 osób grupa). Podział na 6 osobowe zespoły (rodzice + dzieci). Wyjaśnienie zasad Olimpiady, przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji.

   14:30 – 15:30 – zespoły z grupy A udają się na „ Mini turniej piłki nożnej”. Zespoły 6 osobowe będą odbywały mecze na mini boiskach. W zależności od liczby drużyn dostosowany zostanie czas gry (około 5-6 min). Turniej zostanie rozegrany systemem Brazylijskim. W przeprowadzeniu turnieju pomagać będzie Akademia Piłki Nożnej (APN Ostrołęka). Za Zajęte miejsca w turnieju zespoły będą otrzymywać punkty, które będą liczyć się do ogólnej klasyfikacji.

   14:30 – 15:30 – grupa B uda się na punkty z stacjami. Zadaniem z każdej z grup jest zaliczenie co najmniej 10 stacji aby zostać sklasyfikowanym. Zaliczenie każdej dodatkowej stacji to kolejne pkt.

   Po upływnie godziny następuje rotacja grup.

   16:30 – 17:00 – ogłoszenie wyników rywalizacji, wyróżnienie najlepszych zespołów, zamknięcie imprezy.

   W trakcie olimpiady przewidziany posiłek regeneracyjny.

   ZADANIA NA STACJACH

   1. Skoki dokładane – każdy z zawodników wykonuje jeden skok z miejsca, kolejny zawodnik skacze z miejsca lądowania poprzednika. Liczy się suma wszystkich skoków.
   2. Bieg z przeszkodami.
   3. Slalom z zamkniętymi oczami
   4. Slalom z piłką
   5. Rzut piłką
   6. Rzuty do celu
   7. Strzelanie z łuku
   8. Strzały na bramkę z różnych odległości. Im dalsza odległość większa ilość pkt.
   9. Wyścigi w workach
   10. Sztafeta 4x100m
   11. Wyścigi rzędów
   12. Podbijanie balonika na czas w wyznaczonym polu.
   13. Przeskoki na skakance. Zadaniem zespołu jest wykonanie jak największej liczby przeskoków w wyznaczonym czasie.
   14. Przeskoki przez obracającą się linę. Dwie osoby z zespołu kręcą liną, a pozostali przeskakują przez nią.

    

    

    

    

  • Dzień Mamy i Taty

    Nasze przedszkolaki bardzo uroczyście obchodziły tak bardzo ważny dzień – Dzień Matki i Ojca. Przedszkolaki śpiewały i recytowały wiersze dla swoich Kochanych Rodziców. Wykonały starannie piękne kwiatki, laurki. Prezenciki z pięknymi życzeniami  wręczyły Rodzicom. Następnie w miłej atmosferze  razem częstowali się słodkim poczęstunkiem. Na twarzach wszystkich uczestników gościł uśmiech.

  • 24.05.2018

   Szanowni Państwo,

   Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania danych osobowych należących do Państwa oraz do dzieci pozostających pod Państwa opieką.

   25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

   Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli  Przedszkole Samorządowe z siedzibą w Olszewie-Borkach przy ulicy 3 Maja 3 jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

   Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką jest Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: e.halaburda@artaro.pl lub przesyłając korespondencję na adres szkoły z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces edukacji, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci pozostających pod Państwa opieką może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci, czy też w zakresie działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez szkołę).

   Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego     w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu.

   Okres przetwarzania Państwa danych osobowych oraz dzieci pozostających pod Państwa opieką uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki. W przypadku przetwarzania danych osobowych       na podstawie zgody, okres ten, jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości.

   Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

    

  • W dniu 23.05.2018r. dzieci z grup "Zajączki" i "Muchomorki" pojechały na wycieczkę do Muzeum Kurpiowskiego w Wachu. Dzieci zwiedzały Muzeum, brały udział w ciekawych lekcjach edukacyjnych podczas których wykonały kwiaty  dla mamy i taty. Dzieci dowiedziały się jakie dawniej były zabawy dla dzieci w ich wieku, co sprawiło im dużo radości.

   Zbiory w Muzeum Kurpiowskim w Wachu zostały podzielone na tematyczne działy: Tkactwo , Bursztyniarstwo , Stolarstwo ,  Szewstwo, Plecionkarstwo , W domu , W zagrodzie , Bartnictwo , Strój , Stajnia, Rzemiosło i Leśny. Zbiory uzupełnia także Biblioteka Kurpiowska o tematyce regionalnej i bursztyniarskiej, z licznym „białymi krukami”.

    

    

    

   Wycieczka odbyła się w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą "Żyjmy zdrowo w naszej Małej Ojczyźnie" finanasowane przez Gminę Olszewo- Borki, a realizowane przez Stowarzyszenie "Razem Łatwiej".

  • Dziecięcy Festiwal Tańca odbyła się we wtorek 22 maja br. w PM nr 17.  Maluchy pod okiem pań wychowawczyń zaprezentowały pomysłowe układy taneczne oraz piękne, barwne stroje i kostiumy.

   Do udziału w festiwalu zaproszono nie tylko przedszkolaków z miejskich placówek, ale też małych artystów i tancerzy z przedszkoli powiatu ostrołęckiego - z Rzekunia i Olszewa-Borek.

   Nasze przedszkole prezentowała grupa "Muchomorki", która zatańczyła taniec pt. "Głodny Miś"

  • v

   Szanowni Państwo

    

   Uprzejmie informujemy, iż wyjazd do OCK na spektakl teatralny pt. „Alicja w zaczarowanej krainie” został przełożony na dzień 29 maja (wtorek) na godz. 8.00

   W związku z powyższym śniadanie tego dnia będzie o godz. 7.30

  • VI Międzyprzedszkolny Przegląd Gadek, Inscenizacji i Wierszy Kurpiowskich po hasłem "Mali Ambasadorowie Gwary Kurpiowskiej"

   Dwudziestu  trzecg przedszkolaków z 10 przedszkoli z terenu gminy Olszewo-Borki i Ostrołęki wzięło udział w VI Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Gadek, Inscenizacji i Wierszy Kurpiowskich MALI AMBASADOROWIE GWARY KURPIOWSKIEJ pod hasłem „Jak to dawniej na Kurpiach bywało”, zorganizowanym wspólnie przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach. Przegląd odbył się 15 maja 2018 r. w siedzibie przedszkola.

   Oprawą artystyczną zajęły się nauczycielki z Przedszkola Pani Agnieszka Białobrzewska i Pani Hanna Waszczak. Na widowni zasiedli rodzice, opiekunowie, recytatorzy i przedszkolaki. Wszystkie wystąpienia dzieci były wspaniałe, dostarczyły odbiorcom wiele emocji a Komisja konkursowa miała trudny wybór i przyznała wszystkim uczestnikom pierwsze miejsce.  Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody i słodycze.

   Serdecznie dziękujemy przedszkolakom i ich nauczycielom za udział w Przeglądzie, zapraszamy do udziału za rok.

    - Obrazek 1

    

  • REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU

   „MAM TALENT

    

   Organizatorem konkursu „MAM TALENT” jest Przedszkole Samorządowe                  w Olszewie-Borkach. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie                                i przeprowadzenie konkursu są nauczycielki Barbara Żebrowska i Iwona Żebrowska.

    

   Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych przedszkolaków Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach. Prosimy o zgłaszanie chętne osoby do udziału w konkursie do wychowawców grup. Liczy się kolejność zgłoszeń.

   W konkursie mogą brać udział zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły. Każdą grupę może reprezentować maksymalnie 2 reprezentantów (tj. osoba lub zespół).

    

   Cele konkursu:

   a) odkrywanie talentów

   b) promowanie pasji twórczych,

   c) rozwijanie umiejętności prezentowania swoich zdolności.

    

   Chętne do udziału w konkursie dzieci należy zgłosić do dnia 22 maja 2018r.

    

   Kategorie uczestnictwa w konkursie:

   a) gimnastyka artystyczna, akrobatyka, fitness,

   b) taniec,

   c) muzyka/śpiew (muzyka z wykorzystaniem własnego instrumentu; śpiew a’capella, śpiew z podkładem muzycznym odtworzonym lub z własnym akompaniamentem przy wykorzystaniu samodzielnie dostarczonych instrumentów muzycznych),

   d) występ aktorski

   e) recytacja

   f) inne rodzaje umiejętności, które mogą być zaprezentowane na scenie, np. wiedza z jakiejś określonej dziedziny.

    

   Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut.

   Oceny poszczególnych występów dokona specjalnie powołane, niezależne jury.

   Finał konkursu odbędzie się 4 czerwca 2018r. (poniedziałek) o godz. 10.00, wręczenie dyplomów nastąpi bezpośrednio po jego zakończeniu.

    

    

   Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

  • Wydarzenia w przedszkolu w maju i czerwcu:

   14 maj – „Zaczarowane szczęście”- teatrzyk

   14 maj- Festiwal Piosenki w Antoniach

   15 maj- VI  Międzyprzedszkolny przegląd Gadek ,Inscenizacji i Wierszy Kurpiowskich   „Mali  ambasadorowie gwary kurpiowskiej”

   16 maj- spotkanie z twórczynią ludową

   17 maj – spotkanie z p. bibliotekarką

   21 maj-„Morska kraina” wyjazd do sali zabaw w Ostrołęce grupa „Krasnale”

   22 maj – „Morska kraina” wyjazd do sali zabaw w Ostrołęce grupa „ Jeżyki”

   22 maj- Festiwal tańca na scenie przy „Kupcu” gr. „Muchomorki”

   23 maj – wycieczka autokarowa do Muzeum Ziemi Kurpiowskiej w Wachu gr. „Zajączki” i „Muchomorki”

   24 maj –Dzień Mamy i Taty gr. „Muchomorki”

   25 maj- Dzień Mamy i Taty gr. „Zajączki” i „Biedronki”

   25 maj- „Morska kraina” wyjazd do sali zabaw w Ostrołęce grupa „ Muchomorki”

   28 maj - Dzień Mamy i Taty gr. „Krasnale” i „Jeżyki”

   28 maj- „Morska kraina” wyjazd do sali zabaw w Ostrołęce grupa „ Zajączki” i „Muchomorki”

   29 maj- Dzień Dziecka w przedszkolu

   30 maj – Mundurowi dzieciom

   4 czerwiec  Mam Talent

   5 czerwiec  Wycieczka do OCK na przedstawienie pt.  „Alicja w zaczarowanej krainie”

   7 czerwiec Gminny Przegląd Teatrzyków dziecięcych

   15 czerwiec Sportowy Piknik Rodzinny „Sporty świata” – na terenie przedszkola

   20 czerwiec  godz. 10.00 Zakończenie roku szkolnego

  • "Słoneczka"
   Mama jest jak słońce,
   które grzejąc w dni gorące
   sprawia, że ożywa wszystko,
   tak jak mama gdy jest blisko.
    
   Tata jest jak księżyc w pełni,
   który nawet w środku nocy
   tworzy jasność w samej czerni,
   gotów zawsze do pomocy.
    
   Czym bezchmurne niebo w lecie?
   Rozpromienia ziemię całą.
   Tym rodzice dla swych dzieci.
   Zawsze będzie się żyć chciało.
    

   Zaproszenie

   Serdecznie zapraszamy Kochanych Rodziców  na uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty, które odbędą się :

   • "Muchomorki"- 24.05.2018 godz. 13.00
   • "Zajączki"- 25.05.2018r  godz. 13.00
   • "Biedronki"- 25.05.2018 godz. 14.00
   • "Krasnale"- 28.05.2018 godz. 10.00
   • "Jeżyki"- 28.05.2018 godz. 13.00

    

    

  • Kubusiowi przyjaciele natury XI edycja pod hasłem „Ruch to ważna sprawa Kubuś dzieciom podpowiada” .

   W myśl tego hasła dzieci z naszego przedszkola poznały sposoby wartościowego spędzania czasu wolnego poprzez korzystanie z szerokiej gamy aktywności fizycznej. Podczas spotkania dzieci  dowiedziały się jak ważną rolę odgrywają różne formy ruchowe dla ich zdrowia. Kształtują nawyki aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu jak i w domu. Przedszkolaki nauczyły się prawidłowo korzystać  z prezentowanego sprzętu sportowego przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dowiedziały się jak istotną rolę odgrywa odpowiedni strój podczas uprawiania sportu.

   Kubusiowi przyjaciele natury XI edycja pod hasłem „Ruch to ważna sprawa Kubuś dzieciom podpowiada” . - Obrazek 1

  • „O czyste powietrze dbamy – ze smogiem wygramy!"

   „O czyste powietrze dbamy – ze smogiem wygramy!” – z takim tematem zmierzyły się dzieci z grupy „Muchomorki” z Naszego Przedszkola. Konkurs o tematyce proekologicznej jest organizowany przez  Samorząd Województwa Mazowieckiego. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.  

  • „Przedszkole oczami dziecka”

   W Naszym Przedszkolu odbył się konkurs pt. „Przedszkole oczami dziecka” do udziału, w którym zostały zaproszone wszystkie grupy przedszkolne. Celem konkursu było rozwijanie zdolności plastycznych, rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności dziecka.

   26 kwietnia 2018r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród, które wszystkim  laureatom konkursu wręczyła Pani Dyrektor Teresa Mierzejewska.  Wszystkie prace można podziwiać w holu przedszkola.

    

  • „Rozśpiewane przedszkolaki”

   W piątek 20.04.2018 r. w naszym  przedszkolu odbył się  II Przedszkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej, w którym wzięło udział aż 18-cioro wokalistów.

   Jury konkursowe w składzie:

   - pani Krystyna Nakielska – przewodnicząca przedszkolnego Komitetu Rodzicielskiego

   - pan Ryszard Samsel- pensjonariusz Domu Seniora w Olszewie-Borkach

   - pan Andrzej Grzymała- sołtys wsi Olszewo-Borki.

   Dzieci występowały w dwóch kategoriach: soliści i 3 osobowe zespoły.

   Z pewnością dla większości uczestników był to pierwszy, mały krok do wielkiej kariery. Za wykonanie swoich utworów mali artyści otrzymali piękne nagrody w postaci statuetek.

   Wszystkim, którzy kibicowali naszym  małym śpiewakom podobały się ich wystąpienia, czego najlepszym dowodem były gromkie brawa.

   Całą imprezę uświetlnił swoją grą na akordeonie jeden z członków jury, co bardzo podobało się dzieciom, ponieważ większość granych melodii była im dobrze znana.

   „Rozśpiewane przedszkolaki” - Obrazek 1

  strona:

  Aktualności

  Kontakt

  • Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach
   07-415 Olszewo-Borki
   ul.3 Maja 3
  • (+48) 29 761 31 47

  Galeria zdjęć